0700 19 960 Национален телефон на клиента

Какво е оторизиран сервиз и защо да го предпочетем?

Сръчко Сервиз е оторизиран център с изградена сервизна мрежа в цялата страна.

Защо да изберете Нас и защо това е важно за Вас и Вашия уред?

  • Това е сервиз, който е осигурил и внедрил стандартите за качество зададени от производителя и съответно е получил оторизация за сервизна дейност на съответна марка.

  • Организацията му подлежи на регулярен одит от страна на производителите, така че качеството на услугата да се гарантира във всички държави по един и същ начин.

  • Техниците преминават професионални обучения от производителите, като получават съответния сертификат и това осигурява високо ниво на предлаганата услуга и ремонт.

  • Сервизните центрове използват специализирано професионално оборудване, което подлежи на периодични проверки, лицензи и валидация.

  • Използват се само оригинални части доставени от производителите, което гарантира качеството на извършения ремонт и услуга.

  • Единствено оторизираният сервиз има право да обслужи уреда по време на неговия гаранционен срок и да осигури връщане към началното му състояние и по-дългосрочна перспектива за неговата употреба.

  • След извършване на извънгаранционен ремонт, ние като оторизиран сервиз, ще възстановим гаранционния статус на устройството Ви, ако срокът на гаранцията е валиден и са спазени условията, описани в гаранционната карта на продукта.