0700 19 960 Национален телефон на клиента
ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ НА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ /GSM АПАРАТИ/
  Проблем Причина Действие за отстраняване
A Апаратът не може да се включи. 1. Повреден аксесоар за зареждане Подмяна на аксесоар.
2. Замърсена букса за зареждане. Почистване на буксата. Препоръчително да се извърши в оторизиран сервиз.
3. Напълно разредена батерия. Зареждане на батерията.
4. Блокирал или замърсен бутон за вкл. Почистване.
5.Руутване на апарата. Възстановяване на оригиналната файлова с-ма.
6. Блокиране на софтуера. Принудително нулиране - Задържа се едновременно бутона за вкл. и бутона за намаляване на звука.Възможни са и други комбинации. За справка да се използва ръководството за потребителя.
Б Апаратът често се престартира или се изключва. Инсталиране на софтуер от непроверени източници. Принудително нулиране.Извършва се от вътр. меню на апарата от опция НАСТРОЙКИ. Препоръчително е запазване на информацията, използвайки вградените опции за бекъп на апарата или чрез програмите SAMSUNG KIES, SMART SWITCH на лаптоп или компютър.
В Апаратът работи бавно. 1.Заемане на голяма част от оперативната памет. Изчистване на приложенията във фонов режим.
2. Некоректно инсталиран софтуер или такъв от непроверени източници. Деинсталиране на подобен софтуер.
3. Заемане на голяма част от паметта за данни. Деинсталиране на ненужни или дублиращи се по своята функционалност програми. Извършва се от диспечера на приложенията.
Г Бавна връзка с интернет. 1.Наличие на кеширани данни, бисквитки и др. Изчистване на данните от използвания уеб браузер, използвайки опция SETTINGS.
2. Ниска скорост на мобилна комуникация. Да се провери опцията за 3G,4G на апарата. Причината може да е локална от ниска скорост на мрежата или изразходване на лимитиран обем данни на макс. скорост по договор с оператор.
3. Извършване на софтуерен ъпдейт на с-мата Да се спре ъпдейта или да се изчака зъвършването му.
Д Лошо качество на повикванията/не могат да се проведат разговори. 1. Зони с лошо покритие/слаб сигнал/. Препоръчително е да се мине на режим 2/3 G и да се търси зона с добро покритие.
2. Повредена или замърсена SIM карта. Почистете картата или искайте преиздаване от вашия мобилен оператор.
3. Активиран РЕЖИМ ПОЛЕТ Деактивиране на режима от меню НАСТРОЙКИ.
Е При включване, апаратът не индикира нищо на екрана, но вибрира. 1. Повреден дисплей Да се потърси компетентна помощ в оторизиран за марката сервиз.